USA v pozícii Ruska – fikcia

27. februára 2022, stanmar, Nezaradené

Ponúkam čitateľom fikciu, v ktorej USA čelia porovnateľnej situácii ako dnes Rusko.

Fikcia:

V Mexiku sú úradnými jazykmi španielčina a angličtina. Pre približne 60% obyvateľov je materským jazykom španielčina a cca 40% obyvateľov tvorí anglosaská menšina, ktorých materským jazykom je angličtina. V minulosti bola táto menšina príslušná k predchodcovi súčasných USA. Obe komunity nažívajú v pokoji, aj keď v relatívnej chudobe.

Potom však Rusko a jeho spojenci začnú so silnou podporou mexickej opozície s cieľom zvrhnúť súčasnú vládu, odvrátiť spojenectvo Mexika s USA a nastoliť silný zväzok s Ruskom a jeho spojencami. Rusko napumpuje mexickej opozícii 5 miliárd dolárov a podporuje ju v demonštráciách proti súčasnej mexickej vláde. Do Mexika prichádzajú na podporu demonštrácií politickí predstavitelia Ruska a jeho spojencov.

Demonštrácie prerastú do násilností, opozícia tajne pozve strelcov z Gruzínska a tí počas demonštrácií strieľajú nielen policajtov ale aj demonštrantov. Zločiny sa nikdy nevyšetria, mediálne sú pripísané súčasnému prezidentovi Mexika, ktorý pod hrozbou fyzickej likvidácie utečie s pomocou tajnej služby CIA do USA.

Mexický regulárny prezident je neústavným spôsobom zvrhnutý. Nová vláda tvorená bývalou opozíciou (podporená Ruskom) a nový parlament jedným z prvých zákonodarných aktov rozhodne že jediným úradným jazykom v Mexiku bude španielčina. Používanie angličtiny nebude v úradnom styku, v školách apod. možné.

Anglosaská menšina neakceptuje neústavné prevzatie moci opozíciou a zákaz používania angličtiny. Na polostrove, ktorý obýva asi 80% Anglosasov a ktorý v minulosti patril USA, rozhodnú referendom, že chcú byť súčasťou USA. Súčasne aj dve severné oblasti Mexika obývané Anglosasmi sa novej vláde nehodlajú podriadiť.

Nová vláda pošle na rebelujúce oblasti armádu. Anglosasi sa však účinne bránia a nová vláda nedokáže prevziať plnú kontrolu nad týmito oblasťami. A tak ich armáda ostreľuje a výsledkom je viac ako desať tisíc mŕtvych civilistov a obrovské materiálne škody.

Čo by tak asi podnikli USA? Prizerali by sa tomu nečinne? Po dlhých rokoch neúspešných rokovaní by zvolili cestu vojenskej operácie a celý svet by ich odsúdil a zaviedol voči nim bezprecedentné sankcie? Tomu sa uveriť nedá.